Roombeek Cultuurpark Educatie

Onderwijs met een cultureel randje

Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) maakt cultuuronderwijs voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Aantrekkelijk, op maat gemaakt en vaak op locatie. Van erfgoed tot media en van workshop tot project. RCE is een samenwerking van Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en Tetem.

Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en aanbieden van een nóg rijker palet aan cultuur-educatieve activiteiten. Door een bundeling van denkvermogen en daadkracht ontstaan niet alleen praktische voordelen op het gebied van professionalisering, logistiek en boekingen, maar vooral ook inhoudelijke kansen. Zo kan de cultuurhistorische kennis van De Museumfabriek gecombineerd worden met de kunsthistorische kwaliteiten van Rijksmuseum Twenthe en de nieuwe technologische capaciteiten van Tetem.


De samenwerking is mede gericht op innovatieve educatie-vormen die aansluiten bij het snel veranderende onderwijsveld. In het educatiecluster staan verbeelding, innovatie en creativiteit in het onderwijs centraal. Het programma is geïnspireerd door mediakunst en actuele tentoon-stellingen en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur en onderwijs. De behoefte van het onderwijs aan cultureel aanbod gericht op de digitale beeldcultuur is groot.

In aansluiting op deze vraag heeft RCE een aantal nieuwe leerlijnen en workshops ontwikkeld. Deze zijn met name gericht op digitale media, nieuwe technieken, verbindingen tussen kunst en techniek en de 21st Century Skills.


Binnen het onderwijsaanbod van RCE staan de ‘21st Century Skills’ centraal. Creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, digitale geletterdheid, zelfregulering en sociale en culturele vaardigheden worden gestimuleerd en ontwikkeld. Op creatieve en plezierige wijze worden verbeeldings-kracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden gestimuleerd.


Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!


www.roombeekcultuurpark.nl

“OP CREATIEVE WIJZE WORDEN VERBEELDING, WAARNEMING EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN GESTIMULEERD”